nadpis nadpis
Detail položky


Fakulta mezinárodních vztahů , 2011

DRULÁKOVÁ - VNITŘNÍ BEZPEČNOST EVROPSKÉ UNIE - PROSTOR SVOBODY ...

pc
size: bez


on stock: yes
7,00 €
isbn: 9788024518169
code: 1200262
2. přeprac. vydání

Spolupráce členských států Evropské unie v oblastech, které ve větší míře spadají do kompetencí ministerstev vnitra, se zdála být dlouhá léta tabu. Nicméně řada událostí (teroristické útoky, aktivity mezinárodního organizovaného zločinu atd.) přiměly státy k užší spolupráci i v této oblasti. Předkládaná publikace se věnuje jak důvodům spolupráce v záležitostech justice a vnitra mezi členskými státy Evropské unie, tak rozebírá legislativní vývoj a nástroje, které Unie v této spolupráci používá. Text je určen především studentům Vysoké školy ekonomické v Praze, ale jeho čtenáři mohou být všichni, kteří se zajímají o spolupráci členských států Evropské unie v policejní a soudní oblasti. Cílem textu je seznámit s vývojem spolupráce v záležitostech justice a vnitra; v rámci chronologického výkladu jsou analyzovány základní motivy, mezníky a překážky této spolupráce.
Copyright © WinShop Software