nadpis nadpis
Detail položky


Mezinárodní obchod a vztahy , 2009

ADAMCOVÁ - ROZVOJOVÁ EKONOMIKA

pc
size: bez


on stock: yes
11,00 €
isbn: 9788024515151
code: 5200017
1. vydáníKniha je věnována problematice ekonomického rozvoje jednoho z hlavních segmentů světového hospodářství - rozvojových ekonomik. V první části objasňuje základní kategorie a teoretické přístupy ke koncepcím rozvoje. Dále obsahuje podrobnější analýzu změn v postavení rozvojových ekonomik ve světovém hospodářství od konce 2. světové války do současnosti a poukazuje na vnější i vnitřní aspekty prohlubující se ekonomické diferenciace těchto ekonomik. V druhé a třetí části knihy jsou podrobněji analyzovány jednotlivé vnitřní (strukturální změny, strategie ekonomického rozvoje, změny v ekonomické úloze státu) a vnější faktory (mezinárodní obchod, mezinárodní kapitál, ekonomická migrace či mezinárodní ekonomická spolupráce) ovlivňující ekonomický rozvoj zemí tzv. třetího světa a jejich zapojení do mezinárodních ekonomických vztahů.
Kniha je určena nejen pro vysokoškolské studenty a pedagogické pracovníky zabývající se problematikou světové ekonomiky a rozvojové ekonomiky, ale i pro odbornou a laickou veřejnost zajímající se o hlubší pochopení problematiky ekonomického rozvoje zemí tzv. třetího světa.
Copyright © WinShop Software