nadpis nadpis
Detail položky


Mezinárodní obchod a vztahy , 2012

DVOŘÁKOVÁ - ZÁKLADNÍ MODELY DEMOKRATICKÝCH SYSTÉMŮ

pc
size: bez


on stock: yes
15,00 €
isbn:
code: 5200023
2.dotisk 1.vydání

Publikace je první v řadě komparací politických systémů. Zahrnuje jak teoretické kapitoly zabývající se problematikou studia politických systémů a úskalím jejich komparací, tak rozbor fungování systémů, které představují základní modely demokracie, jež se staly inspirací pro mnoho dalších zemí světa. Čtenář se zde seznámí s politickým systémem USA, Velké Británie, Francie, Německa a Švýcarska. I když je v zásadě dodržována základní struktura jednotlivých kapitol, každý případ je soustředěn na důležité procesy proměn, které v daných zemích probíhají. Publikace je určena zejména studentům politologie, ale osloví i širší veřejnost.
Copyright © WinShop Software