Knižní publikace -

nadpis nadpis

Knižní publikace

Zobrazit:
setřídit

ceny bez DPH
zobrazení: stručné / detailní / obrázkové

MULLEROVÁ - AUDITING

MULLEROVÁ - AUDITING
   1.vydání

   Cílem publikace je vysvětlit význam auditu účetních závěrek pro uživatele účetních ...
skladem: ano
isbn: 9788024520186
ks
427,27 Kč

RADVÁKOVÁ - TEXTY A JEJICH INTERPRETACE

RADVÁKOVÁ - TEXTY A JEJICH INTERPRETACE
   1.vydání

   Publikace se zaměřuje na interpretaci textů. Interpretaci chápeme jako jednu ze základních ...
skladem: ano
isbn: 9788024520131
ks
382 Kč
381,82 Kč
Ušetříte: 1 Kč

HNÁT - POLITICKÁ EKONOMIE GLOBÁLNÍCH NEROVNOVÁH

HNÁT - POLITICKÁ EKONOMIE GLOBÁLNÍCH NEROVNOVÁH
   1.vydání

   Monografie Politická ekonomie globálních nerovnováh se zabývá systémovými vazbami ve světové ...
skladem: ano
isbn: 9788024520230
ks
318,18 Kč

SIRŮČEK - EKONOMIE PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA NAVAZUJÍCÍ MAGIST.PROGRAM

SIRŮČEK - EKONOMIE PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA NAVAZUJÍCÍ MAGIST.PROGRAM
   5.aktual. a doplněné vydání

   Publikace již 5. aktualizovaným a doplněným vydáním reaguje na trvalou ...
skladem: ano
isbn: 9788024520094
ks
268,18 Kč

EICHLER - BEZPEČNOSTNÍ A STRATEGICKÁ KULTURA MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ A ĆLR

EICHLER - BEZPEČNOSTNÍ A STRATEGICKÁ KULTURA MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ A ĆLR
   1.vydání

   Tato monografie pojednává o bezpečnostní a strategické kultuře nejvýznamnějších mezinárodních ...
skladem: ano
isbn: 9788024519920
ks
500,00 Kč

HORNÝ - ÚVOD DO MULTIMÉDIÍ

HORNÝ - ÚVOD DO MULTIMÉDIÍ
   1.vydání

   Multimédia jsou v současné době nejvíce používaným prostředkem komunikace využívajícím ...
skladem: ano
isbn: 9788024519876
ks
532 Kč
531,82 Kč
Ušetříte: 1 Kč

VACURA - PŘEHLED DĚJIN NOVOVĚKÉ FILOSOFIE II

VACURA - PŘEHLED DĚJIN NOVOVĚKÉ FILOSOFIE II
   1.vydání

   Monografie seznamuje čtenáře se základními etapami novověké filosofie. Důkladně mapuje ...
skladem: ano
isbn: 9788024519326
ks
591 Kč
590,91 Kč
Ušetříte: 1 Kč

VESELÝ - DĚJINY ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY

VESELÝ - DĚJINY ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY
   1. vydání

   Publikace je určena studentům mezinárodních vztahů a diplomacie. Je první přehlednou a ...
skladem: ano
isbn: 9788024519456
ks
682 Kč
681,82 Kč
Ušetříte: 1 Kč

BUCHALCEVOVÁ - PŘÍKLADY MODELŮ ANALÝZY A NÁVRHU APLIKACE V UML

BUCHALCEVOVÁ - PŘÍKLADY MODELŮ ANALÝZY A NÁVRHU APLIKACE V UML
   1.vydání

   Kniha poskytuje studentům i vývojářům v praxi konkrétní postupy pro vývoj softwarové ...
skladem: ano
isbn: 9788024519227
ks
291 Kč
290,91 Kč
Ušetříte: 1 Kč

ZEMAN - VÝVOJ VLASTNICTVÍ K PŮDĚ A SOUVISEJÍCÍCH PROCESŮ NA ÚZEMÍ ČR

ZEMAN - VÝVOJ VLASTNICTVÍ K PŮDĚ A SOUVISEJÍCÍCH PROCESŮ NA ÚZEMÍ ČR
   1.vydání

   Jednou ze základních teorií, která zásadním způsobem determinuje hospodářskou politiku, ...
skladem: ano
isbn: 9788024519159
ks
418,18 Kč

Celkem 62 položky
přejít na:
Copyright © WinShop Software