Knižní publikace -

nadpis nadpis

Knižní publikace

Zobrazit:
setřídit

ceny včetně DPH
zobrazení: stručné / detailní / obrázkové

EISLER - EKONOMIKA DOPRAVNÍHO SYSTÉMU

EISLER - EKONOMIKA DOPRAVNÍHO SYSTÉMU
   1.vydání

   Hospodárný a účelný dopravní systém státu není možné vytvářet agregací druhů dopravy, ...
skladem: ano
isbn: 9788024517599
ks
603,00 Kč

NĚMEC - POLITICKÉ SYSTÉMY LATINSKÉ AMERIKY - KPS

NĚMEC - POLITICKÉ SYSTÉMY LATINSKÉ AMERIKY - KPS
   1.vydání

   Publikace z řady komparací politických systémů se věnuje systémům vybraných zemí Latinské ...
skladem: ano
isbn: 9788024517407
ks
193,00 Kč

RATAJ - ČESKOSLOVENSKO V PROMĚNÁCH KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

RATAJ - ČESKOSLOVENSKO V PROMĚNÁCH KOMUNISTICKÉHO REŽIMU
   1.vydání

   Publikace sleduje politický, státoprávní, ústavní, ekonomický, sociální, národnostní ...
skladem: ano
isbn: 9788024516967
ks
302,00 Kč

WOKOUN - PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

WOKOUN - PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
   1.vydání

   Publikace představuje teoretický rámec lokalizace firmy a přímých zahraničních investic. ...
skladem: ano
isbn: 9788024517360
ks
343,00 Kč

ZAJÍČEK - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V EKONOMICKÉ ANALÝZE

ZAJÍČEK - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V EKONOMICKÉ ANALÝZE
   1.vydání

   Publikace sestává z deseti mikroekonomických a pěti makroekonomických příkladů s komplexním ...
skladem: ano
isbn: 9788024517278
ks
333,00 Kč

CABADA - NOVÉ DEMOKRACIE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY - KOMPARACE PS

CABADA - NOVÉ DEMOKRACIE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY - KOMPARACE PS
   1.dotisk 1.vydání

   Další publikace v řadě komparací politických systémů se soustřeďuje na postkomunistické ...
skladem: ano
isbn: 9788024513881
ks
299,00 Kč

DRULÁKOVÁ - SUBSIDIARITA V EVROPSKÉ UNII - PRÁVNÍ PRINCIP ANEBO UŽITEČNÝ SYMBOL?

DRULÁKOVÁ - SUBSIDIARITA V EVROPSKÉ UNII - PRÁVNÍ PRINCIP ANEBO UŽITEČNÝ SYMBOL?
   1.vydání

   Vědecká monografie zkoumá jeden ze základních a aktuálních principů dobré správy (good ...
skladem: ano
isbn: 9788024516660
ks
234,00 Kč

TAKÁČOVÁ - ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

TAKÁČOVÁ - ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
   1.vydání

   Cílem učebního textu je přiblížit problematiku účetnictví nestátních neziskových organizací, ...
skladem: ano
isbn: 9788024516646
ks
200,00 Kč

LEHMANNOVÁ - FORMOVÁNÍ GLOBÁLNÍHO ŘÁDU?

LEHMANNOVÁ - FORMOVÁNÍ GLOBÁLNÍHO ŘÁDU?
   1.vydání


   Proces globalizace se v posledních desetiletích stal jedním ze základních témat sociálních ...
skladem: ano
isbn: 9788024516493
ks
208,00 Kč

BOUKAL - NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (TEORIE A PRAXE)

BOUKAL - NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (TEORIE A PRAXE)
   1.vydání

   Publikace jednotně vysvětluje odbornou terminologii a zobecňuje poznatky z jednotlivých oblastí ...
skladem: ano
isbn: 9788024516509
ks
478,00 Kč

Celkem 62 položky
přejít na:
Copyright © WinShop Software