nadpis nadpis
Detail položky


Mezinárodní obchod a vztahy , 2011

CIHELKOVÁ - MĚNÍCÍ SE USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA A NOVÉ FORMY VLÁDNUTÍ

ks
velikost: bez


skladem: ano
239,00 Kč
isbn: 9788024517766
kód: 6200005
1.vydání

Odborná kniha vznikla v rámci Výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, jenž usiluje o prozkoumání jednoho z klíčových jevů, který bude v blízké i vzdálenější budoucnosti ovlivňovat rozvoj České republiky a její schopnost vyrovnávat se s vývojem nejen svého vnitřního, ale i vnějšího prostředí, a sice vládnutí v nejširším slova smyslu (governance). Klade si za cíl prohloubit interdisciplinární pohled na governanci, jenž by měl přispět ke specifikaci aktuálních výzev globalizované společnosti a ekonomiky, k přesnějšímu definování pojmu governance, nalezení vazeb mezi dílčími aspekty governance, jakož i k analýze a vyhodnocení dílčích aspektů governance, které je zapotřebí propojit jednotícím prvkem výzev pro systém vládnutí. Kniha pracuje s pojmem governance s vědomím, že kategorie není prozatím v české odborné literatuře jednoznačně zavedena, a často se s různými přívlastky používá k zachycení pouze dílčích aspektů správy a řízení.
Copyright © WinShop Software