nadpis nadpis
Detail položky


Mezinárodní obchod a vztahy , 2010

DRULÁKOVÁ - SUBSIDIARITA V EVROPSKÉ UNII - PRÁVNÍ PRINCIP ANEBO UŽITEČNÝ SYMBOL?

ks
velikost: bez


skladem: ano
234,00 Kč
isbn: 9788024516660
kód: 6200003
1.vydání

Vědecká monografie zkoumá jeden ze základních a aktuálních principů dobré správy (good governance), kterému v českém odborném politologickém prostředí dosud nebyla věnovaná větší pozornost. Předmětem práce je subsidiarita v Evropské unii jako normativní princip, jehož používání při tvorbě a výkonu práva Společenství by mělo zajistit optimální a efektivní rozdělení kompetencí mezi jednotlivé úrovně rozhodování (nadnárodní, národní a případně i regionální). Práce nabízí etymologický rozbor pojmu, historický kontext, evoluci zapojování rámce ES / EU a především analýzu současného pojetí a praktického uplatňování subsidiarity tohoto principu do legislativního v Evropské unii.
Copyright © WinShop Software