kontakt -

nadpis nadpis

Kontakt

Vysoká škola ekonomická v Praze

Úsek skladového hospodářství a distribuce

nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Hlavičková Lucie

eshop@vse.cz

Tel:  224 095 784
Fax: 224 098 214

IČ: 613 84 399
DIČ: CZ61384399

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Pracoviště VŠE v Praze: č.ú. 1828782/0800
IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0182 8782
SWIFT: GIBACZPX

Copyright © WinShop Software